Fuglevik

Logg deg inn og få utvidet tilgang!

Om Fugleviklia Vannverk

Bronnhus.jpg

Vannverket har som formål å bringe vannleveransene innenfor Fugleviklia Vannverks virkeområde til en standard som er tilfredsstillende for alminnelig bruk. Styret skal ivareta brukernes interesser i forbindelse med utbygging i området og skal samarbeide med kommunen i de saker som gjelder vann og avløp. Vannverket skal forestå driften av vannleveransene så lenge de ikke er overtatt av kommunen for drift og vedlikehold. Dette omfatter planlegging, bygging, utbedring, vedlikehold og daglig drift av veiene.

Vil du vite mer om virksomheten og oppgavene til Fugleviklia Vannverk så bør du lese dette i vedtektene.

Logg inn

Styret i Fugleviklia Vannverket

Foto

Formann

Diderik Haug, Nedre Ullevål 5, 0850 Oslo
Telefon(er): 957 34 695
Email: diderik54@gmail.com
empty-img

Styremedlem

Erlend Bondø, Hartmannsvei 21b, 0284 Oslo
Telefon(er): 91335602
Email: erlend.bondo@kistefos.no
empty-img

Styremedlem

Petter Haug , Trelde Næsvej 31, Dk-7000 Fredericia Danmark
Telefon(er): + 45 53 81 30 17
Email: haugpetter1@gmail.com
empty-img

Kasserer

Karin Andresen , Øvre Smedstadvei 21B, 0378 Oslo
Telefon(er): 469 30 919
Email: karin.andresen@oslomet.no
Foto

Revisor

Kåre Finnesand, Riisalleen 19B, 2007 KJELLER
Telefon(er): 917 17 701
Email: kaarefin@getmail.no
  
© 2010 by Finnesand Data. All rights reserved.